Palliativ fysioterapi uden egenbetaling:

Er man terminalerklæret og har en §122 dækker ens hjemkommune patientbetalingen.

Palliativ fysioterapi med egenbetaling:

Man kan modtage ydelsen uden at være terminalerklæret. Lægen skal blot give en henvisning til fysioterapi i eget hjem. Der vil være en egenbetaling svarende til almindelig fysioterapeutisk ydelse ved hjemmebehandling med takst sat af Danske Fysioterapeuter. Desuden får man tilskud fra den offentlige sygesikring samt tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, hvis man er medlem. Ligeledes gives der fra Udbetaling Danmark tilskud via ens medicinbevilling.

 

Henvisning og procedure til palliativ fysioterapi:

Følgende er en guide til praktiserende læger, relevante afdelingslæger, hjemmesygeplejersker, kommunale terapeuter eller andre fagpersoner, som i sit daglige arbejde har en borger/patient, som brug for palliativ fysioterapi i eget hjem, og som ikke er tilknyttet Palliativt Team. Man kan med fordel modtage palliativ fysioterapi uden at være tilknyttet et Palliativt Team. Ens egen læge kan henvise til de praktiserende fysioterapeuter, som er med i ordningen https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/fysioterapeut/indsatsomraader/palliativ-fysioterapi/fysioterapeuter-palliativ-ordning/

 

 

 

Priser for almindelig fysioterapi i eget hjem (klinikken følger takster for behandling og kørsel  fastsat af Danske Fysioterapeuter):
 • Første konsultation:                                                               442,73 kr.
 • Normal behandling:                                                               281,80 kr.
 • Kort behandling:                                                                     187,68 kr.
 • Lang behandling, 60 min:                                                     490,00 kr.
 • PEP-fløjte inkl. modstand:                                                     98,00 kr.
 • Tillæg ved akupunktur i forbindelse med behandling:     50,00 kr.
 • Kinesiotape:                                                                               35,00 kr.
 • Afstand 0-4 km:                                                                        95,94 kr.
 • Afstand 5-10 km:                                                                     113,34 kr.
 • Afstand over 10 km:                                                                153,61 kr.

 

 • Udeblivelse uden kørsel indregnet(ved forgæves fremmøde tillægges takst for kørsel): 160 kr + kørsel.

Ret til ændringer forbeholdes. Klinikkens øvrige priser udover behandling og kørsel fastsættes af klinikken selv.

 

Sygeforsikring Danmark.

Der gives tilskud til behandling fra sygeforsikring Danmark efter gældende takster til behandling, IKKE til kørsel.