Palliation betyder lindring.

Palliativ fysioterapi sigter mod at lindre, ikke helbrede. Som palliativ fysioterapeut yder jeg en behandling/indsats i tæt samarbejde med andre faggrupper. Se afsnittet “samarbejdspartnere” for yderligere information.

Den palliative fysioterapeutiske behandling sigter mod at lindre de forskellige symptomer og afhjælpe nedsat funktionsniveau, som ofte følger med ved svær sygdom. Dette kan være:

 • At lette åndenød
 • At lindre smerte
 • At mindske funktionstab
 • At lindre kropsligt ubehag
 • At lindre ødemer
 • At lindre obstipation
 • At lindre angst og uro
 • At øge kropsligforståelse og selvindsigt
 • At afhjælpe kognitive forstyrrelser
 • Vurdering af hjælpemidler
 • Tværfagligt samarbejde

Ovenstående punkter er taget fra rapporten fra 2009 ”Palliativ fysioterapi i Region Syddanmark”

 

Verdenssundhedsorganisationens (WHO’s) definition af palliativ indsats:

‘Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art’. (World Health Organization, 2002)

WHO’s definition præciserer yderligere, at den palliative indsats:

 •   Tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer
 •   Bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces
 •   Tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden
 •   Integrerer omsorgens psykiske og åndelige aspekter
 •  Tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden
 •   Tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet
 •   Anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt
 • Har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens forløb
 • Kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som fx kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer. Det sidste punkt omtaler kemo- og stråleterapi og refererer derfor mest til kræftpatienter, men palliativ indsats kan tilsvarende være relevant tidlig i et sygdomsforløb af andre årsager end kræft. Målet med den palliative indsats er således at lindre patientens og de pårørendes lidelser, uanset om lidelserne er af fysisk, psykisk, social eller eksistentiel/åndelig art. Indsatsen skal ske i overensstemmelse med patientens ønske. For at opnå dette er en tværfaglig, helhedsorienteret indsats afgørende”. (SST Anbefalinger for den palliative indsats 2011)