For at kunne give mine patienter den bedst mulige behandling er mit daglige tværfaglige samarbejde med samarbejdspartnere af stor betydning. Kontakt til samarbejdspartnere sker altid i samråd med patienten og evt. pårørende.

Mine samarbejdspartnere er:

  • Patientens pårørende
  • Palliativt Team (læger, sygeplejesker, fysioterapeuter, lymfødemterapeuter, psykolog, frivillig koordinater og socialrådgiver)
  • Fysioterapeutiske kollegaer i region Syddanmark, som er ligeledes er tilknyttet §2-aftalen
  • Kommunale medarbejder; trænende terapeuter, hjælpemiddelsterapeuter, aktivitetsmedarbejder, hjemmesygeplejersker, SOSU-medarbejdere, visitatorer, socialrådgivere
  • Praktiserende læger
  • Afdelinglæger og sygeplejesker
  • Terapeuter fra OUH

 

.